IaTraining
Hälsa / Hälsoprofiler
 
PT-Online
Instruktörer
Utrustning
Massage
Hälsoprofiler
Träningar via skärm

Energiindex

Ett väl beprövat mätinstrument som använts inom flera foskningsstudier. EnergiIndex är ett hälsoverktyg för att läsa av hälsotillstånd, och hjälper därmed medarbetarna att bevara
och även öka välbefinnandet genom ökad kunskap om individen.

Genom EnergiIndex kan individerna arbeta långsiktigt med sitt välbefinnande, bättre förstå sin egna positiva prestationsmiljö, samt lära sig hur man klarar en högre prestationsnivå under längre tid, samtidigt som man ser varningssignaler vid stressbelastning.

EnergiIndex möjliggör ett mycket snabbt analysresultat och även grafisk presentation av all data. Det går snabbt att se trenderna i sitt välbefinnande. Detta innebär att den erhållna informationen direkt kan användas för att påverka faktorerna. Inmatningen sker webbaserat via internet eller via en app på din mobiltelefon. Det är mycket lätt att göra och kan efter kortare instruktion startas direkt. EnergiIndex består av 65 frågor som besvaras varje vecka under 6 månader för att se mönster och för att kunna hitta åtgärder vid varningssignaler eller för att lättare förstå sitt välbefinnande.

Återkopplingar sker med licensierade EnergiIndex handledare och möjlighet finns att få coaching, grupp introduktioner och individuella återkopplingar.

För att se inslaget från Sportnytt som visades på SVT i oktober 2011, klicka på länken: http://svtplay.se/v/2570054

 

Klicka HÄR för att prova verktyget! Glöm inte att ange kampanjkod "iatraining".

Pass profil

PASS Profil är en utveckling av organisationens psykosociala värden. PASS Profil används för att kartlgga den psykosociala miljön utifrån områden Privat, Arbete, Stress, Självkänsla och Livsstil. Det är ett enkelt men effektivt mätinstrument för individer, arbetsgrupper och företag. Resultatet återkopplas oftast i ett enskilt samtal till individen i sekretess. För större grupper återkopplas resultat och slutsatser även till ledaren och gruppen. PASS Profilen består av 80 frågor och utöver pappersenkäten finns även möjlighet att fylla i enkäten via internet. Profilen är utvecklad i samarbete med IPM vid Karolinska Institutet.

PASS Profilen ger en tydlig bild av läget idag i verksamheten i överskådliga diagram. Den synliggör styrkor och förbättringsområden hos individen, gruppen och organisationen. Det som behöver förändras blir synligt och kan åtgärdas. Återkopplingen och insikten om styrkor och förbättringsområden förankrar utvecklingsarbetet i gruppen.

Hälsoprofil bedömningar

Hälsoprofilbedömningar hjälper er att motivera till livsstilsförändring. Det är en tvärvetenskapligt förankrad och beprövad metod, som bygger på medicin, fysiologi och beteendevetenskap. Över 120.000 personer genomför detta varje år i Sverige. Livsstilen är den avgörande faktorn för människors hälsa och för att uppnå bättre hälsa behöver många förändra sin livsstil. 

Genom att kartlägga hälsoläget med hjälp av Hälsoprofilbedömning får man en grafisk presentation, en så kallad nulägesanalys av de anställdas hälsovanor, hälsoupplevelser, samt några medicinska och fysiologiska data. Utifrån den analysen tas ett skräddarsytt åtgärdsprogram fram med specifika och anpassade hälsosatsningar. Tex: Three Minute Yoga - Medicinsk Yoga Online, utbildningar i stresshantering, kostutbildning och motionsaktiviteter. Under Hälsoprofilbedömningen får deltagaren hjälp med att se sina möjligheter inför en livsstilsförändring.

Det är en utmärkt metod på organisationsnivå, där ett av syftena är att kunna ge företaget underlag för ett strategiskt hälsoarbete. Den viktigaste delen i detta utgörs av individens egen bedömning av sin hälsoprofil.

Mer info - offertförfrågan

IA Training